Construcció de la presa de Pinyana

Un altre dels aspectes tingut com fonamental per la Paeria lleidatana va ser el d'assegurar que no faltés mai al Canal la dotació precisa per al reg de les hortes. I, en aquest la seva obstinació, va posar sempre especial èmfasi i cura en la conservació i millora de la presa de captació, situada sobre el Noguera Ribagorçana.Aquesta captació va estar situada en els seus inicis en el terme de Andaní i en el mateix lloc que tenia el seu origen la sèquia donada a Almenar per Ramón Berenguer IV.Més des d'aquesta primitiva presa, fins a la presa de captació actual, en van moltes vicissituds.La primera substitució en la presa originària, va tenir lloc en 1216, amb motiu de l'obertura d'una nova llera. Aquest es va traçar per lloc distint i terreny superior, el que va permetre un nou emplaçament de la presa aigualeixes dalt, amb més alta cota, i amb garantia de majors volums i millor resguard. El seu estable fonament va ser encara en el propi terme de Andaní i de l'encert del seu emplaçament dóna fe el fet que va perdurar fins a 1382, així com ho dóna de la seva solidesa la circumstància que subsistís, amb les naturals reestructuracions, fins a 1339, que es va procedir a una nova construcció.En aquells dies el lloc de la captació es cridava ja “peixera”, i és en aquesta data que el Consell General de la Paeria procedeix a estudiar la possibilitat i conveniència de construir una “embassada” amb la qual millorar el sistema de captació de cabals i va anar, com resultat d'aquest estudi, que hagué d'escometre's l'empresa puix que després es troba la referència que la ciutat ha pagat ja deu lliures per a la “peixera” de la Sèquia, i es demana als veïns d'Almenar, Alguaire i altres llocs que practiquin una aportació econòmica per a ajudar a pagar-la.