Sobre Nosaltres

 

 

L'inici del Canal de Pinyana data de 1.147.
Té una dotació de 11.700 l/s. Segons inscripció del registre Central d'Aigües segons O.M. de 6 d'Agost de 1.962
Rega les terres de les poblacions de Castillonroy, Alfarras, Almenar, Alguaire, Portella, Corbins Vilanova del Segrià, Benavent de Lleida, Torreserona, Roselló, Torrefarrera, Alpicat, Lleida i Alcarràs.

Les seves lleres principals són:
- La Sèquia Major o Primera que, des del desguàs del Ull-Roig, prolonga el Canal de Pinyana a través dels termes de Lleida i Alcarràs; fins al final d'aquest en la partida de Avinganya, donant reg als mateixos.
- La Sèquia del Cap, que pren les seves aigües del Canal pel seu marge dret en el terme de Vilanova del Segrià, per mitjà de comporta establerta en el lloc conegut vulgarment per “Angles de Reselló”, i rega part dels termes municipals de Roselló, Torrefarrera, Alpicat, Lleida i Alcarràs.
Són també lleres d'especial rellevància:
- El denominat «Trau de Lladregota», que pren les seves aigües del Canal en el límit entre els termes d'Almenar i Alguaire, que rega part dels els mateixos i també el terme municipal de  la Portella.
- El anomenat “Brazal Major d'Alguaire”, que pren les seves aigües del Canal pel seu marge dret, a l’inici d'aquest terme municipal, i rega part del mateix.
- El denominat “Trau de Benavent”, que pren les seves aigües del Canal en el terme de Vilanova del Segrià i dóna reg a part del mateix i també al terme municipal de Benavent de Lleida.
- La denominada Sèquia del Mitjà o Segona, que pren les seves aigües pel marge dret de la Sèquia Major, mitjançant comporta situada en el lloc vulgarment conegut per “Angles de Torrefarrera”, a l'inici del terme municipal de Lleida, i rega part del mateix.
- La Sèquia denominada del Rec-Nou, que pren les seves aigües de la Sèquia del Cap, en el terme de Lleida, i dóna reg a part del terme municipal d'Alpicat.
Independentment de les lleres citades, que són els de major importància, existeixen a més altres múltiples preses per a reg, consistents en petites comportes d'accionament manual, anomenades “pales”, que donen aigua a sèquies i lleres de reduïdes dimensions.

La Molt Il·ltre. Junta de Sequiatge va ser constituïda en 1. 758 per a l'administració del Canal de Pinyana en la seva totalitat. Govern que va durar fins al 14 de Març de 1.951 data en la qual es va constituir de la Junta Central de Regants del Canal de Pinyana.

La Molt Il·ltre. Junta de Sequiatge a partir d'aquesta data inicia el període de Govern i administració únicament dels usuaris de la població de Lleida com Comunitat Local dependent de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana i que roman en els nostres dies.