Contacte

SEU DE LA MOLT. IL·LTRE. JUNTA DE SEQUIATGE

Avda. Tortosa 2 - 25005 - Lleida. 
TEL: 973-26-69-47 
FAX : 973-27-29-39
WWW.SEQUIATGELLEIDA.COM

SECRETARI 
-EN. CHRISTIAN CODESAL MANGAS

secretari@sequiatgelleida.com
OFICIAL ADMINISTRATIVA
-NA. MARIA ANGELS DUAIGUES ARBONES

angels@sequiatgelleida.com

 

Composició de la Junta de Sequiatge

PRESIDENT: 
-EN. JOAN ANTONI BOLDU PELEGRÍ
             
VICEPRESIDENT: 
-EN. MANEL ROSELL MAGRI
            
PRESIDENT JURAT DE REGS:
-EN. JOSEP PELEGRI COLOM
             
TRESORER:
-EN. ENRIC PERUCHO RODRIGUEZ
             
VOCALS 
-EN. JUAN MAGI ALRICH MORELL
            
-EN. RAMÓN CURCO BATLLE
              
-EN. ANDREU MELE ARIZA - ( REPRESENTANT GRANGES )
          

TELEFONS DEL PERSONAL DE GUARDERIA PER DEMARCACIONS I SECLES
 

 
CAPORAL 
-EN. JAUME COMABELLA PINYOL
                TEL: 659 447 650
 

-SECLA SEGONA

-XAVIER ALLUE BUIXADERA
Demarcació: primer tram - Moncada 
                TEL: 685 931 537

-SECLA SEGONA

-FRANCESC CALVET VERDU
Demarcació: segon tram - Caparrella 
                TEL: 649 545 517

-SECLA MAJOR

-FERRAN SADA SERRA
Demarcació: primer tram - Llivia 
                TEL: 659 447 840

-SECLA MAJOR

-JOSEP Mª BORRAS SOLIVA
Demarcació: segon tram - Marimunt 
                TEL: 659 447 655

-SECLA DEL CAP

-RAMON BADIA SAUREU
Demarcació: primer tram - Canet
                TEL: 689 042 561

-SECLA DEL CAP

-XAVIER CASTELLVI GRIÑO
Demarcació: segon tram - Fontanet lo curt
                TEL: 659 447 839

-SECLA DEL CAP

-JOSEP Mª GATIUS ESCUER
Demarcació: tercer tram - Torres de Sanui
          TEL: 659 447 841